புகுபதிகை

கிடைக்கும் தொகுப்புகள்
# பொதியின் பெயர் விலை இலவச சொத்து செயல்படுத்தும் நாட்கள் வரம்பு பட்டியல்கள் வரம்பு (எண்) இலவச அம்சம் வரம்பு
1 Free   0.00 USD 0 1 0
2 Basic   10.00 USD 90 10 0
3 Premium   20.00 USD 30 40 0


* சொத்து செயல்படுத்தும் விலை: 5 USD
* சொத்து இடம்பெற்றது விலை: 30 USD

புகுபதிகை
கடவுச்சொல்லை மறந்து?
facebook
பதிவுசெய்