கடை விற்பனைக்கு

விபரம்

கண்டி வீதிக்கு முகப்­பாக ஹொரன சந்­தியில் சகல வச­திகள் கொண்ட இரட்டை மாடி வர்த்­த­கக்­கட்­டடம். வெளி­நாடு செல்­வதால் உட­னடி விற்­ப­னைக்கு. 071 8899055.

சொத்து இடம்

பேஸ்புக் கருத்துக்கள்

அனுசரணையாளர்

அனுசரணையாளர்